01 CZ
02 CZ
03 CZ
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Projekt
13.7.2017

Vzdělávání zaměstnanců HOPAX s.r.o. a PALOTA CZ s.r.o.

Projekt

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004378

Název projektu:                             

Vzdělávání zaměstnanců HOPAX s.r.o. a PALOTA CZ s.r.o.

Informace o projektu:

Žadatelem projektu je firma HOPAX s.r.o., a partnerem je PALOTA CZ s.r.o. Předmětem projektu je školení pro 242 osob v oblastech:

- obecné IT,

- specializované IT,

- měkké a manažerské dovednosti,

- technické a jiné odborné vzdělávání,

- účetní, ekonomické a právní kurzy,

- interní vzdělávání.


Všechny aktuality