01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Lakování a montáž

Lakování probíhá v hale 40x24m s jeřáby s odsáváním a 24t, 16t nebo v boxu s vyhříváním 8x4m. Stříkání barvy probíhá dle norem a tloušťku vrstvy měří výstupní kontrola jako podklad pro zákazníka.

  • lakování
  • montáže zařízení
  • montáže sektoru offshore
  • montáže hal

Požíváme technologii lakování mokrým způsobem na kovové podklady. Předúprava kovového povrchu se provádí k zajištění vhodné čistoty povrchu a následné dobré přilnavosti nátěrového systému. Odmašťování povrchu dílců se provádí v odmašťovacím boxu s médiem EVERSTAR. Dosažení teploty 60°C. Užití pasivačního média EVERSTAR - PASIVÁTOR při teplotě 60°C. Dále provádíme ruční tryskání svařenců a dílců v tryskací kabině médiem ocelovou drtí. Kvalita dosažení povrchu je Sa2 1/2.

Lakování provádíme v lakovacím boxu s odsáváním a sušením nebo v lakovací hale, která je vybavena odsáváním SLF Oberflächentechnik. Nástřik provádí proškolený personál metodami airless, AirCoat Waagner a tlakovým vzduchem. 

K lakování používáme mnoho druhů nátěrových hmot, nejčastěji epoxidové, polyuretanové, alkydové a akrylátové. Kontrola tloušťky a kvality laku je zajištěna výstupní kontrolou s pomocí moderních měřících přístrojů. Odstín barvy lze namíchat dle přání zákazníka. 

Finální kontrola laku se skládá z:

  • vizuální kontroly laku (stejnorodost odstínu, vady nátěru, apod.),
  • měření tloušťky vrstvy nátěru pomocí přístroje Elcometer 456,
  • kontroly odmaskování opracovaných ploch a závitů a jejich konzervace.

Dle požadavků zákazníka provádíme i další měření a zkoušky nátěrového povlaku jako jsou např. měření drsnosti povrchu přístrojem Elcometer 224, měření obsahu solí na povrchu-Breslova sada, měření přilnavosti nátěru odtrhovou zkouškou přístrojem Elcometer F 106 nebo kontrolu pórovitosti povlaku nízkonapěťovým porozimetrem Elcometer 270. Některé zakázky lakujeme pod dozorem inspektora Frosio.