01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Projekty EU

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004378

Název projektu:                             

Vzdělávání zaměstnanců HOPAX s.r.o. a PALOTA CZ s.r.o.

Informace o projektu:

Žadatelem projektu je firma HOPAX s.r.o., a partnerem je PALOTA CZ s.r.o. Předmětem projektu je školení pro 242 osob v oblastech:

- obecné IT, specializované IT, měkké a manažerské dovednosti, interí vzdělávání

- technické a jiné odborné vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy,

 Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003279 

Název projektu:   Realizace energetických úspor v areálu společnosti HOPAX s.r.o.

Název výzvy:  Úspora energie - Výzva I

Informace o projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním areálu společnosti HOPAX s.r.o., kdy v rámci komplexu výrobních hal dojde k realizaci opatření ke snižování jejich energetické  náročnosti a k modernizaci soustavy jejich osvětlení. Součástí realizace projektu bude implementace systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní činnosti firmy.

 Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007279

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Nízkouhlíkové technologie

Název projektu:   Pořízení elektromobilů a dobíjecí stanice pro účely podnikatelské činnosti firmy HOPAX s.r.o.

Jméno žadatele:  HOPAX s.r.o.

Termín realizace:  5/2017 - 2/2018

Způsobilé výdaje:  864 500,- Kč

Dotace:  518 700,- Kč

Popis projektu: Předmětem projektu bylo pořízení 3 ks elektromobilů - osobních vozů - a 1 ks dobíjecí stanice, s využitím pouze v rámci podnikatelské činnosti firmy HOPAX s.r.o.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k pořízení 3 ks osobních vozů – elektromobilů Volkswagen e-Golf a 1 ks dobíjecí stanice včetně kabelu do majetku společnosti HOPAX s.r.o.. Tím došlo k uplatnění inovativních nízkouhlíkových technologií v rámci podnikání firmy HOPAX s.r.o.. Tím je současně naplňován cíl projektu, kterým je zvýšení inovačního potenciálu firmy HOPAX s.r.o., podpora jejího hospodaření, její konkurenceschopnosti, při současném pozitivním dopadu na životní prostředí.

Dotace_EU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007897 

Název projektu:  Rozšíření školícího střediska HOPAX s.r.o.

Informace o projektu: Cílem projektu je zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o. za účelem zdokonalování jejich teoretických i praktických dovedností, vyplývajících ze zavádění nových technologií, inovací, nových výrobních procesů a postupů výroby.

V rámci tohoto projektu nabízíme nasledující:

- školení na malém CNC soustruhu

- školení na velkém CNC soustruhu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010029 

Název projektu:  Rozšíření technologického centra HOPAX s.r.o.

Informace o projektu: Cílem projektu je výstavba nového Technologického centra pro vývoj robotických technologií s dostatečným zázením pro vývoj těchto prototypů a jejich následným testováním.

 V rámci tohoto projektu nabízíme nasledující:

- ohraňovací lis

- obrábění na vodorovné vyrtávačce

- svařování MAG, TIG

- testování hydrauliky (hydraulický agregát až 200 bar)

- metalizační práce menšího rozsahu

Veškeré požadavky musí být předem poptány a odsouhlaseny.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Logo

 

Registrační číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015277 

Název projektu:   Inovace transportní platformy

Informace o projektu: Célem projektu je zavedení výroby nové transpportní platformy, která je výsledkem vývojové činnosti firmy, a zavedení s tím souvisejících nových výrobních procesů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 Logo