01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

O nás

O nás

 

Firma HOPAX s.r.o. je dynamicky rozvíjející se společností založenou v roce 1994. Vlastníkem je jedna fyzická osoba. Ve společnosti není žádný cizí tuzemský ani zahraniční kapitál a zabývá se zejména:

 • výrobou ocelových konstrukcí z nelegovaných ocelí včetně obrábění a lakování až do 40 m délky a 35 t kam patří:

  • nosné ocelové konstrukce,
  • opracování svařenců,
  • opracování, lakování a montáž
 • vývojem, konstrukcí a výrobou manipulační techniky pro vnitropodnikovou manipulaci včetně mostových jeřábů:

  • manipulační kolové vozy,
  • manipulační kolejové vozy,
  • jeřáby
 • dodávkami průmyslových hal na klíč:

  • projekce, statika,
  • design a řešení logistiky pohybu materiálu,
  • výroba ocelové konstrukce,
  • montáže konstrukcí a opláštění
 • autodopravou a nadrozměrnou přepravou:

  • tuzemská a mezinárodní přeprava,
  • nadrozměrná přeprava nákladů, max.35t, 28m
  • jeřábové práce a pronájem techniky

Na začátku historie byla malá dílna s jedním jeřábem, základním zámečnickým vybavením a rozestavěná administrativní budova. První výrobky byly různé ocelové konstrukce bez opracování. První nová hala-svařovna byla postavena v roce 1999 a v zápětí druhá hala v roce 2000, kde již byly instalovány obráběcí stroje – horizontální vyvrtávačky.

V dalších letech došlo k orientaci na zahraniční zákazníky zejména německé a norské. To znamenalo změnu nároků na výrobky a technologické požadavky. V prostředí světové hospodářské konjunktury a díky dostatečným zdrojům z realizovaných zakázek, byly umožněny investice do nových technologií a stavby dalších hal.

Průběžně bylo investováno do tryskacích a dělících zařízení, svařovací techniky Fronius, CNC horizontálních vyvrtávaček TOS Varnsdorf, Fermat a soustruhů včetně moderní ekologické lakovny. Kromě výrobních technologií bylo investováno i do montážní techniky autojeřábu GROVE 35t, pracovní plošiny Rothlehner apod. V letech 2001 až 2008 tak došlo k prudkému rozvoji společnosti Hopax s.r.o.

Ale ani v období hospodářské recese nedošlo k zastavení investic a dalšího růstu. V letech 2009 a 2010 bylo investováno do nového pálicího stroje MGM OMNICUT 5100 s výkonným plazmovým zdrojem Kjellberg HiFocus 360i a horizontální vyvrtávačky Fermat WRF 130 CNC s karuselovém stolem Ø3200mm a nosností 40t.

Po celou dobu historie společnosti HOPAX s.r.o. je činný autoservis osobních vozidel, který více jak 50% svých výkonů poskytuje široké veřejnosti.

V roce 2009 byla odkoupena zdravá část firmy Mezinárodní nákladní autodoprava. Tím společnost HOPAX s.r.o. získala další možnosti a výhody pro uspokojování požadavků zákazníků. Dnes může nabízet nejen výrobu zboží, ale poskytovat komplexní služby, tedy dodávku včetně dopravy až na místo určení dle přání zákazníka.

V roce 2010 byly odkoupeny pozemky sousedící se stávajícími a tím je umožněn další růst společnosti. Na novém pozemku se nachází řada původních staveb, které se začaly upravovat jako skladovací prostory a pronajímat externím firmám.

V současné době je společnost HOPAX s.r.o. moderní strojírenskou firmou, schopnou plnit náročné požadavky zákazníků z hlediska kvality a termínů. O tom svědčí i dlouholetá spolupráce s norskými společnostmi vyvíjející a dodávající technologie pro průzkum a odbývání mořského dna. HOPAX s.r.o. dodává vysoce kvalitní výrobky i pro náročná pracovní prostředí na palubách lodí a offshore plošinách.

Na realizaci záměrů a poskytování služeb má společnost HOPAX s.r.o. k dispozici více než 240 zaměstnanců. Český kapitál s jedním majitelem zajistí rychlé rozhodování při řešení nestandartních projektů. Finančně stabilní společnost podporuje zejména investice do moderních technologií které urychlují a zlepšují kvalitu výroby, včetně školení personálu.

Výrobní plochy na více než 13 000m2 zajišťují dostatečné kapacity výroby pro různá průmyslová odvětví našich zákazníků. Kvalita výroby je neustále zlepšována a certifikování společnosti je nutné pro dodávky komponentů např. lodního průmyslu nebo ropných plošin. Vývojové a technologické centrum založené v roce 2013 řeší problematiku technické dokumentace.

Díky technické vyspělosti a inovativním řešením představuje strojní zařízení firmy Hopax nejvyšší kvalitu ve svém oboru. Vysoká úroveň výzkumu a vývoje nových zařízení je realizována díky úzké spolupráci s univerzitou ČVUT v Praze a Výzkumným ústavem pro strojírenskou a výrobní technologii. Našimi partnery v oblasti vývoje nových zařízení jsou rovněž přední producenti průmyslových komponent. Tímto je zajištěno spojení cenných praktických zkušeností, engineeringu a těch nejnovějších poznatků z oblasti konstrukce a výroby strojních zařízení.

Při vývoji našich strojů je kladen velký důraz na zpracování detailních studií, v rámci kterých je určen směr a nové myšlenky pro řešení vývojového projektu. Realizace výpočtových a konstrukčních prací zajistí dosažení základní funkcionality nových strojů, avšak nezbytným prvkem pro komplexní optimalizaci produktu je průmyslový design. Ten se promítá nejen ve zvoleném konstrukčním a tvarovém řešení, ale ovlivňuje rovněž zásadním způsobem univerzálnost použitých komponent, dopad výroby na životní prostředí, skladovatelnost a přepravu dílců, úsporu materiálu, balení a další prvky, které při běžném úhlu pohledu nejsou řešeny. Tato spirála se uzavírá pouze tehdy, je-li zabezpečena fungující zpětná vazba se zákazníkem přinášející do rukou vývojářů podněty pro neustálé zlepšování.

Popsané principy konstrukce a kontinuálního vývoje představují zásady, jejichž důsledné dodržování je při činnosti naší firmy prioritou.