01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Automatické režimy jízdy u kolových vozů

Oblast využití

Nejčastější způsob transportu představuje mezioperační doprava. Vozy jsou nezávislé na kolejišti a mohou transportovat od 3,5 – 300 tun. Jsou nabízeny ve variantách s nivelací nebo bez nivelace podvozku. Vozy často spolupracují s jeřábovým systémem haly, vážícím systémem nebo se mohou automaticky pohybovat bez dozoru operátora. Tyto vozy významně zkracují mezioperační časy mezi halami a pracovišti. Dále se vozy užívají tam kde jsou dlouhé vzdálenosti přejezdu, ale zejména s dieslovým agregátem. Vozy jsou schopné pracovat od -20°C do +40°C. Nejčastější užití jsou v lisovnách, převoz ocelových konstrukcí, turbín, nástrojů, betonových konstrukcí, sloupů větrných elektráren, rotorů a dalších těles...

Další možnou variantou je tandemové užití vozíků. Toto uspořádání představuje pojezd 2 plošin vzdálených od sebe např. 30m ovládané jedním dálkovým ovládačem. Takový typ pohybu se užívá při transportu dlouhých břemen, např. tyčového materiálu atd.

Možnosti navádění

TYPPROVEDENÍ / TYP
Indukční navádění Do betonu / Goetting

Technický popis

Obrázek technického popisu

Tento naváděcí systém umožňuje manipulovat s vozem bez řidiče. Na rozdíl od optického vedení stopy (např. tmavé čáry na světlém povrchu), induktivní metoda má výhodu, že není citlivá na olej, špínu, otěr pneumatik, sněhu apod. Důsledkem toho se jejich použití prosadilo v přístavech a průmyslových závodech. Referenční frekvence proudu a výška od vodícího vodiče mohou být vybrány z velkého rozsahu variant.

Některé senzory mají také mikropočítač, který výrazně zvyšují výkon výstupu a spolehlivost. Nejvíce se používají pro vnitropodnikovou logistiku.

Technické parametry

PARAMETRHODNOTA
Délka [mm] Neomezená
Rychlost navádění [m/min] Od 0 - 50m/min
Systém Goetting
Povrchy pro automatické režimy Beton
Užití Mezioperační převoz, automatické zásobování pracovišť
Typy navádění - dle požadavků zákazníka Indukční, GPS, magnetická páska
Celoroční provoz ANO

Přednosti

  • snadná manipulace a jednoduché ovládání
  • vysoká přesnost navádění
  • bezpečnost provozu
  • bezúdržbový systém
  • vysoká bezpečnost – aktivní a pasivní
  • možnost úpravy dráhy po celém areálu
  • možnost křížení jednotlivých drah

Certifikace a dokumentace

  • Prohlášení o shodě
  • Garanční karta
  • Manuál pro údržbu a obsluhu