01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Historie společnosti HOPAX s.r.o.

1994

 

Společnost HOPAX s.r.o. byla založena v roce 1994. Vlastníkem společnosti je dodnes jedna fyzická osoba s ryze českým kapitálem. Na počátku fungování společnosti byla malá dílna s jedním jeřábem, základním zámečnickým vybavením a rozestavěná administrativní budova. První výrobky byly různé ocelové konstrukce bez opracování

1995

 

Po prvním roce fungování se ředitel společnosti rozhodl pomalu investovat do strojního vybavení. Jen tak mohla firma zajistit kvalitu náročné výroby. Tímto způsobem firma expandovala na zahraniční trhy a začala dodávat německým zákazníkům náročné ocelové konstrukce.

1999

 

V průběhu několika let získala firma seriózní jméno zejména na německém trhu a vzrůstající tendence a množství práce donutila společnost k dalšímu rozvoji. Důsledkem bylo vybudování nové haly "svařovna".

2000

 

Přibývající technologické vybavení zejména horizontální obráběcí stroje značky TOS táhly společnost k další expanzi. Toto vybavení splňovalo další požadavky zákazníků. Předchozí zkušenosti pomohly k rychlému vybudování haly 2. Také se podařilo snížit zadávané kooperace a to se odrazilo na zkvalitnění výroby a zkrácení procesu výroby.

2001-2009

 

V dalších letech došlo k změně orientace na zahraniční zákazníky zejména norské. To znamenalo změnu nároků na technologické požadavky a výrobky. V prostředí světové hospodářské konjunktury a díky dostatečným zdrojům z realizovaných zakázek, byly umožněny investice do nových technologií a stavby dalších hal.

Průběžně bylo investováno do tryskacích a dělících zařízení, svařovací techniky Fronius, CNC horizontálních vyvrtávaček TOS Varnsdorf a soustruhů včetně moderní ekologické lakovny. Kromě výrobních technologií bylo investováno i do montážní techniky autojeřábu GROVE 35t, pracovní plošiny Rothlehner apod. V letech 20012008 tak došlo k prudkému rozvoji společnosti.

Ani v období hospodářské recese nedošlo k zastavení investic a dalšího růstu. V letech 2009 a 2010 bylo investováno do nového pálicího stroje MGM OMNICUT 5100 s výkonným plazmovým zdrojem Kjellberg HiFocus 360i a horizontální vyvrtávačky Fermat WRF 130 CNC s karuselovým stolem Ø3200mm a nosností 40t. Po celou dobu historie společnosti HOPAX s.r.o. je součástí činný autoservis osobních vozidel, který využívá z více jak 50% široká veřejnost.

V roce 2009 byla odkoupena zdravá část firmy Mezinárodní nákladní autodoprava. Tím společnost HOPAX s.r.o. získala další možnosti a výhody pro uspokojování požadavků zákazníků. Dnes může nabízet nejen výrobu zboží, ale poskytovat komplexní služby, tedy dodávku včetně dopravy až na místo určení dle přání zákazníka.

2011

 

Po roce 2010 byly odkoupeny okolní pozemky a tím byl umožněn další růst společnosti. Na nových pozemcích se nachází řada původních staveb, které se začaly upravovat jako skladovací prostory a pronajímat externím firmám.

Firma se dále rozvíjí a investuje do nákupu horizontálního obráběcího stroje kombinovaného s karuselem. Tento stroj se stal unikátem a díky němu mohla společnost dodávat některé technologicky složité komponenty pro lodní průmysl. Na fotografii křest stroje. 

2012

 

Další kroky vedly společnost k rozšiřování se v oblasti ekologického lakování velkých celků. Nová lakovací hala o rozměrech 40x24m zajistila dostatečnou kapacitu. Během krátké doby vznikla montážní hala "mechanika". Tím se oddělila čistá montáž od procesní výroby. V současné době společnost disponuje dostatečným technologickým vybavením a certifikáty, aby se mohla ucházet o kompletní dodávky zařízení např. pro lodní a off shore průmysl.

2013

 

Od roku 2013 se firma rozvíjí v oblasti manipulační techniky a investuje do založení vývojového a technologického centra v Praze, které má za úkol zajistit tvorbu technické dokumentace. Vývojové oddělení se soustředí zejména na akumulátorové kolové a kolejové vozy, vlečné vozy, pneumatické vozy a jeřáby.

V současné době je společnost HOPAX s.r.o. moderní strojírenskou firmou, schopnou plnit náročné požadavky zákazníků z hlediska jakosti, termínů a kapacit. O tom svědčí i dlouholetá spolupráce s norskou společností vyvíjející a dodávající technologie pro průzkum a dobývání mořského dna. HOPAX s.r.o. dodává vysoce kvalitní výrobky i pro náročné pracovní prostředí na palubách lodí, ropných plošin.