01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Opracování

Výrobní plocha celkem: 2 000m2
Nosnost jeřábů do: 60t
Vrata š.6,0 x v.5,5m

Výroba obrobků je součástí divize „Svařence a opracování“ společnosti Hopax s.r.o. Je soustředěna do jedné haly o rozměrech 84 x 24m, která je začleněna do komplexu ostatních hal a navazuje na logistiku výroby.

Na vstupu výrobního procesu je prováděna operace rýsování, přičemž se kontrolují rozměry svařence a přídavky na opracování. Opracování probíhá výhradně na CNC strojích, sedmi horizontálních vyvrtávačkách a dvou soustruzích, jejichž průměrné stáří nepřekračuje 5 let. Výjimkou je obrážečka pro provádění drážek. Tento stroj je však díky prodloužení stojanu zcela výjimečný a vhodný pro výrobu drážek v nábojích i dlouhých bubnů.

Všechny CNC stroje s jednotným řídícím systémem Heidenhein jsou připojeny do firemní LAN sítě, po které jsou stahovány programy. Obsluha všech strojů je však vysoce kvalifikovaná a zvládá i středně obtížné programování přímo na strojích, což je využíváno především u kusové výroby.

Součástí divize „Opracování svařenců“ je pracoviště mechanika, které provádí odjehlení a ruční řezání závitů pneumatickými závitořezy. Dále je zde prováděno popisování výrobků digitálním popisovacím zařízením, navařování svorníků a finální tlakové zkoušky. Dále je možné menší svařence do délky 2500mm před obrobením vyžíhat. 

Kapacity opracování jsou větší, než je schopna divize „Výroba svařenců“ naplnit, proto je rozdíl doplňován externími kooperacemi.

Poslední operací je provádění výstupní kontroly. Pracoviště řízení jakosti je integrováno mezi výstup z opracování a expediční prostor. K dispozici je celá škála evidovaných a kalibrovaných měřidel, kterými je možné změřit každý vyráběný rozměr.

Investice jsou prováděny průběžně a to nejen do výrobních strojů a nářadí, ale i do měřidel a měřících zařízení.

Dle dokumentace zákazníka obrábíme do 45t a 10m délky.

 • komponenty offshore
 • turbínová tělesa
 • tělesa převodovek
 • podvozky kolejových a kolových vozidel
 • komponenty lodního průmyslu
 • obrábění lanových a navíjecích bubnů
 • opravy a obrábění forem pro tlakové lití
 • opracování podvozků
 • opracování fluidních těles a složitých tvarů
 • opracování lopatek vodních elektráren
 • opracování dalších tvarů komponentů podmořského průmyslu