01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Ocelové konstrukce

Výrobní plocha celkem: 13 000m2
Nosnost jeřábů do: 60 + 25t
Vrata š.5,0 x v.4,9m

Výroba svařenců je součástí divize "Svařence a opracování" společnosti Hopax s.r.o. K dispozici jsou kryté sklady ocelového válcovaného materiálu, výrobní plochy pro přípravu materiálu a vlastní produkci svařenců. Nosné ocelové konstrukce skladových a výrobních hal z válcovaných a svařovaných profilů jsou opláštěny moderními panely vyplněné polyuretanovou pěnu s vysokým tepelným odporem.

Layout jednotlivých pracovišť a toky materiálu minimalizují manipulační ztráty a umožňují optimální využívání výrobních ploch. Manipulace napříč halami je prováděna dvěma el. kolejovými vozy s nosností 40t. Manipulace v jednotlivých halách v podélném směru je prováděna mostovými jeřáby s nosností 6,3 až 60t. Podpůrnou lokální manipulaci řeší sloupové a konzolové jeřábky nosnosti 250 až 500kg. K další manipulaci jsou využívány elektrické a dieselové vysokozdvižné vozíky s nosností 1000 až 5000kg.

Veškerý materiál a plechy až do šířky 2m jsou před tepelným dělením tryskány broky v průběžných tryskačích na čistotu Sa2 1/2. Řezání profilů a trubek je prováděno na pásových pilách, hrubování rotačních průřezů na 2 klasických soustruzích v hrubovně. Tepelné dělení probíhá na stroji MGM Omnicut CNC a Vanad Proxima NC. Po vyrovnání výpalků na rovnacích válcích probíhá příprava materiálu na zakružovacích válcích a NC ohraňovacím lise.

Jednotlivá zámečnická pracoviště jsou vybavena těžkými nivelovanými pracovními stoly z litiny nebo oceli, na kterých probíhá sestavování detailů do podsestav a vyšších celků. Svařování je prováděno výhradně moderními svařovacími zdroji Fronius volně nebo v rotačních polohovadlech. Ve všech výrobních halách jsou technické plyny (vzduch, kyslík, acetylen, ochranný plyn pro svařování) rozváděny až na pracoviště zámečníka a svařeče.

Svařence jsou po opracování odmašťovány v odmašťovacím boxu Quins a tryskány ostrohranným abrazivem v ručním tryskacím boxu. Lakování probíhá v prostorné lakovně vybavené systémem odsávání a filtrování SLF Oberflächentechnik nebo v lakovacím boxu Surfin s odsáváním a možností přisoušení až do teploty 60°C. Technologie přípravy povrchu a lakování umožňuje aplikovat nátěrové hmoty syntetické, dvoukomponentní epoxidové a polyuretanové včetně nátěrových hmot vodou ředitelných.

Veškeré profese provádějí kvalifikovaní a školení pracovníci.

Kontrolu všech výrobních operací provádějí pracovníci kontroly nezávislí na výrobě s kvalifikací a certifikací VT dle Std201 nebo dle EN473 a pracovníci NDT s kvalifikací a certifikací MT a UT dle EN473.

Součástí divize "Výroba svařenců" je i montážní pracoviště, kde je prováděna mechanická montáž, případně i montáž rozvodů hydrauliky, pneumatiky a chlazení. Pracoviště je vybaveno hydraulickým agregátem o výkonu 100kW, který umožňuje provádět zkoušky funkčnosti, těsnosti případně zátěžové zkoušky.

Poslední výrobní operací je konzervace opracovaných ploch, balení a nakládka. Dopravu pak zajišťuje divize "Nákladní autodoprava" .