01 CZ_02
02 CZ_02
03 CZ_02
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Certifikáty

Společnost HOPAX s.r.o. v průběhu svého profesionálního růstu získala a obhájila řadu certifikací, které používá jako prezentaci svých kvalifikací.

Pro zabezpečení kvality společnost HOPAX s.r.o. vybudovala a zavedla systém řízení kvality podle modelu normy  ISO 9001. Tento systém tvoří hlavní pilíř řízení kvality ve společnosti HOPAX s.r.o. Poprvé byl systém podroben auditu v roce 2003 firmou RW TÜV, od roku 2008 pak firmou TÜV SÜD.

Protože výrobky jsou především svařované ocelové konstrukce, je společnost HOPAX s.r.o. certifikována od roku 2005 i pro tuto oblast a to podle normy EN ISO 3834-2.

Nástavbou nad těmito obecnými systémy řízení kvality je prokázání způsobilosti vyrábět a uvádět na trh ocelové konstrukce podle výrobkové normy EN 1090-2 třída provedení EXC3.

Tato certifikace byla ve společnosti HOPAX s.r.o poprvé provedena v roce 2006, podle tehdy platné normy ČSN 73 2601-Z2.

Další nástavbou je prověření výroby svařenců podle pravidel společnosti Det Norske Veritas pro oblast výroby svařenců dílů lodí a námořních plošin. Certifikaci provedla společnost Det Norske Veritas poprvé v roce 2005. Je vyžadována zákazníky ze Skandinávie.

V roce 2010 společnost HOPAX s.r.o. začala dodávat svařence pro firmy jejichž zákazníkem jsou ČD a.s. Tuto oblast pokrývá certifikace podle normy ČSN EN ISO 15085-2 s nejvyšší certifikační úrovní CL1 a současně podle předpisu ČD V95/5. Tímto je společnost HOPAX s.r.o. oprávněná provádět: Výrobu, opravy a rekonstrukci dílů kolejových vozidel a výrobu náhradních dílů pro kolejová vozidla.

Obdobná certifikace pro oblast Bundes Bahn je podle normy DIN EN ISO 15085-2 rovněž s nejvyšší certifikační úrovní CL1.

Od roku 2010 společnost HOPAX s.r.o. vyrábí jako součást většího celku tlakové nádoby s předepsaným zkušebním přetlakem 1,4MPa. Pro tento účel je společnost Hopax s.r.o. certifikována TÜV SÜD ve smyslu aktuální evropské směrnice 2014/068/EG.

Výše jsou uvedené oblasti, ke kterým společnost Hopax s.r.o. zavazuje vztah k zákazníkům. Další nepovinou oblastí, kterou společnost vyjadřuje je postoj k životnímu prostředí. Je to zavedený systém enviromentálního managementu podle normy ISO 14001.