01 CZ
02 CZ
03 CZ
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Metalizace
6.10.2020

Zprovoznění tryskacího / metalizačního boxu velikosti 5 x 5 x 12 metrů

Metalizace
Tryskání pomocí stlačeného vzduchu provádíme podle EN ISO 8504-1,2. Drsnost a topografie povrchu je 50 - 85 um Ry Grit dle EN ISO 8503-1,2 dle použitého systému anitkorozní ochrany.

Pro měření obsahu rozpustných solí na povrchu dle ČSN EN ISO 8502-9 používáme Breslovy metody ( konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě) měřící sada Elcometer 138.

 
Šopování - metalizaci dle ČSN EN ISO 2063 provádíme hliníkem, zinkem, nebo směsným drátem Zn85Al15.
K dispozici máme:
- plynové zařízení pro metalizaci členitých ploch
- elektrické zařízení Margarido M45
 
Tloušťku nanesené vrstvy měříme magnetickou metodou podle EN ISO 2178.
Odtrhovou zkoušku přilnavosti provádíme podle ČSN EN ISO 4624.
 
Součástí nového provozu je lakovna, metalizovaný povrch je po aplikaci penetrován a je dokončen systém korozní ochrany např. podle Norsok M-501 system 2.
 
Kontaktní osoba pro poptávku:
František Pospíšil
frantisek.pospisil@hopax.cz
tel.: 737 471 452