01 CZ
02 CZ
03 CZ
04 CZ
05 CZ
06 CZ

Projekty EU

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004378

Název projektu:                             

Vzdělávání zaměstnanců HOPAX s.r.o. a PALOTA CZ s.r.o.

Informace o projektu:

Žadatelem projektu je firma HOPAX s.r.o., a partnerem je PALOTA CZ s.r.o. Předmětem projektu je školení pro 242 osob v oblastech:

- obecné IT, specializované IT, měkké a manažerské dovednosti, interí vzdělávání

- technické a jiné odborné vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy,

 Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003279 

Název projektu:   Realizace energetických úspor v areálu společnosti HOPAX s.r.o.

Název výzvy:  Úspora energie - Výzva I

Informace o projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření ve výrobním areálu společnosti HOPAX s.r.o., kdy v rámci komplexu výrobních hal dojde k realizaci opatření ke snižování jejich energetické  náročnosti a k modernizaci soustavy jejich osvětlení. Součástí realizace projektu bude implementace systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobní činnosti firmy.

 Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007279

Název projektu:   Pořízení elektromobilů a dobíjecí stanice pro účely podnikatelské činnosti firmy HOPAX s.r.o.

Název výzvy:  Nízkouhlíkové technologie - Výzva I

Informace o projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Pořízení elektromobilů a dobíjecí stanice pro účely podnikatelské činnosti firmy HOPAX s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení 3 ks elektromobilů - osobních vozů - a 1 ks dobíjecí stanice, s využitím pouze v rámci podnikatelské činnosti firmy HOPAX s.r.o. Tím dojde k uplatnění inovativních nízkouhlíkových technologií v rámci podnikání firmy HOPAX s.r.o..
Cílem projektu je zvýšení inovačního potenciálu firmy HOPAX s.r.o., podpora jejího hospodaření, její konkurenceschopnosti, při současném pozitivním dopadu na životní prostředí.

 Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_048/0007897

Název projektu:    Rozšíření školícího střediska HOPAX s.r.o.

Název výzvy:  Školící středisko - Výzva II

Informace o projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání zaměstnanců firmy HOPAX s.r.o. za účelem zdokonalování jejich teoretických i praktických dovedností, vyplývajících ze zavádění nových technologií, inovací, nových výrobních procesů a postupů výroby.

 Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010029

Název projektu:  Rozšíření technolgického centra HOPAX s.r.o.

Název výzvy:  Potenciál - Výzva IV

Informace o projektu:

V rámci projektu nabízíme možnosti využití těchto zařízení:
   - ohraňovací lis 9m - 1000 t
   - vodorovná vyvrtávačka průměr vřetene 130mm, x=6m
   - hydraulická montážní dílna
   - měření obrobků
   - svařování, vibrování svařenců
   - elektro měření a vyhodnocování DC
 
veškeré další informace na emailu: hopax@hopax.cz
 
Rozsah zkoušek, měření a testování na jednotlivých výše uvedených zařízeních je s přihlédnutím ke složitosti nutné konzultovat a následně smluvně uzavřít. 
 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je výstavba nového Technologického centra pro vývoj robotických technologií s dostatečným zázemím pro výrobu těchto prototypů a jejich následným testováním.

 Logo

Registrační číslo projektu:  CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007699

Název projektu:  Rekonstrukce objektů v areálu společnosti HOPAX s.r.o.

Název výzvy:  Nemovitost - Výzva II

Informace o projektu:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je rekonstrukce 3 neefektivně využívaných budov v areálu společnosti Hopax s.r.o. s plánovaným využitím pro výrobní činnost firmy s přidruženými sklady.

Cílem je rozšíření výrobních kapacit firmy, zvýšení objemu výroby a zvýšení konkurenceschopnosti firmy .