AKV - akumulátorový kolový vůz

Oblast využití

Nejčastější způsob transportu jako mezioperační doprava. Vozy jsou nezávislé na kolejišti. Mohou transportovat od 3,5 – 30 tun. Jsou nabízeny s nivelací nebo bez nivelace podvozku. Vozy často spolupracují s jeřábovým systémem haly, vážícím systémem nebo se mohou automaticky pohybovat bez dozoru operátora. Tyto vozy významně zkracují mezioperační časy mezi halami a pracovišti. Dále se využívají tam kde jsou dlouhé vzdálenosti přejezdu ale zejména s dieslovým agregátem. Vozy jsou schopné pracovat od -20°C do +40°C. Nejčastější užívané jsou v lisovnách a dále při převozu ocelových konstrukcí, turbín, nástrojů, betonových konstrukcí, sloupů větrných elektráren, rotorů a dalších těles...

Další možnou variantou je tandemové užití vozíků. Toto uspořádání představuje pojezd 2 plošin vzdálených od sebe např. 30m ovládané jedním dálkovým ovládačem. Tento typ pohybu se užívá při transportu dlouhých břemen např. tyčového materiálu, atd.

Vyráběné modely

Akumulátorové kolové vozy se vyrábí v následujících modelech. Tuto řadu je možné libovolně rozšířit dle požadavků zákazníka.

TYPNOSNOST [T]STANDARTNÍ VELIKOST PLATFORMY [MM] ŠÍŘKA X DÉLKA
AKV
1 řízená náprava
3,5, 5 3000x2000x500
4000x2000x500
4000x2000x720 větší baterie
AKV
1 nebo 2 řízené nápravy "jízda po rádisu"
10, 15 5000x2000x840
6000x2000x840
AKV
1 nebo 2 řízené nápravy "jízda po rádisu"
řízené každé kolo "jízda vbok"
20, 30 2300x4500x840
2300x6000x840
3000x6000x840

Technický popis

Obrázek technického popisu

  1. Podlahové desky – plywood s gumovým povrchem
  2. Rám
  3. Krycí dveře rozvaděče
  4. Úchytné body pro náklad
  5. Úchytné body pro zvedání a transport vozu
  6. Náprava
  7. Total-Stop tlačítka
  8. Gumové dorazy
  9. Ochranné rámy dokola vozu
  10. Světelná a zvuková signalizace

Každý vůz vybaven akumulátorem podléhá sadě norem platných v EU a Rusku. Aktivní sadou prvků jsou bezpečnostní čidla, která zastaví vůz v případě detekce možné kolize a 4 TOTAL-STOP tlačítek umístěných v rozích vozu. Při jejím stisknutí dojde k nouzovému rychlému zastavení stroje. Pasivní sada prvků jako je LED osvětlení, ochranné rámy kolem vozu a barevné rozlišení částí vozu přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Povrchová úprava je dvousložková polyuretanová barva. Konstruktéři vývojového oddělení garantují všechny parametry zařízení, platných dle aktuálních norem EU a Rusku. V případě prodeje do jiných zemí se ve spolupráci s TUV SUD plní aktuální normy. Součástí dodávky je manuál v příslušném jazyce včetně prohlášení o shodě. Povrchová úprava je dvousložková polyuretanová barva.

Vozy mají možnost jezdit s jednou nebo dvěma řízenými nápravami. Pokud jsou řízeny obě vůz jezdí po rádiusu. Pokud řídíme každé kolo zvlášť můžeme jezdit s vozem vbok nebo se otáčet kolem jeho osy. Vozy jsou řízeny rádiovým dálkovým ovladačem.

Možnosti jízdy s vozem

Technické parametry

PARAMETRHODNOTA
Délka [mm] Viz tabulka vyráběných modelů
Šířka [mm] Viz tabulka vyráběných modelů
Výška [mm] Od 500 do 1000
Povrchová úprava PUR barva
Horní podlážka Plech, plywood potažený gumou
Příslušenství I Otočný stůl, aretovací čepy pro zakládání břemen, oje, klanice
Příslušenství II Čipová čtečka, dálkové ovládání, LED, světla, antikolizní bezpečnostní čidla
Příslušenství III Wifi modul baterie, profukování elektrolytu u olověných baterií nebo gelové bezúdržbové baterie
Příslušenství IV Deblokace čidel, houkačka

Přednosti

Certifikace a dokumentace

Všechny vozy jsou navrhovány podle platných norem EU.

Příslušenství